Consultancy

''Bent u op zoek naar een ervaren professional als sparringspartner?''


Ons doel is om uw toekomstplannen te vertalen via strategie naar een 'masterplan' met doelstellingen en randvoorwaarden.
Wij bedenken niet alleen, maar werken ook mee aan de succesvolle implementatie. Wij geven u graag advies.
Onze kennis en ervaring zit in de breedte. Van Proces en Equipment tot Kwaliteit en van Productontwikkeling tot de gehele Supply Chain.

Quick scan...

Onze Quick Scan is de oplossing voor u om er binnen enkele dagen achter te komen waar de grootste verbeter- en knelpunten in uw organisatie zitten.


Met behulp van verschillende methodieken, scannen en verifiëren wij tussen het management en de uitvoerende organisatie.

Het eindresultaat van deze scan is een rapport, bestaande uit aanbevelingen gerangschikt van quick-wins naar investeringen. Desgewenst kunnen wij de aanbevelingen ook implementeren!

Change management

Hoe krijgt u uw organisatie in de juiste richting?


Wij zijn Change Managers. Wij beschikken over uitgebreide ervaring in verandermanagement- en trajecten. Onze werkwijze is hierbij gebaseerd op één doel: 'succesvol & organisatiebreed veranderen'. Om tot een nauwe en succesvolle samenwerking te komen, vinden de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever plaats.

Veranderen is overigens meer dan alleen het verhuizen van machines of producten. De factor 'mens' is van grote invloed in dit traject. Wij ondersteunen u organisatiebreed, namelijk van individu tot op afdelingsniveau en waar nodig op organisatieniveau. Zodat u uiteindelijk de neuzen in dezelfde richting krijgt en (weer) succesvol wordt!

Coaching

Trento Engineering heeft in de afgelopen 25 jaren veel verandertrajecten begeleid, hierin hebben wij ook een expertise verworven op het gebied van coaching.


Als manager of leidinggevende is het onmogelijk de rol van coach te scheiden van de beoordelaar. Progressie boeken op de gestelde doelstellingen/ontwikkelpunten worden dan minder gerealiseerd, blijkt uit de praktijk en wetenschap. Trento Engineering kan u hierin adviseren en/of individueel begeleiden.

Onze coaching is gericht op het verbeteren van de performance van uw medewerker, afdeling of organisatie, dit doen we door ontwikkeldoelen te stellen in lijn met de strategie van uw bedrijf. Deze doelen vertalen we naar de competenties, gedrag en vaardigheden van uw medewerkers met als uitgangspunt dat iedereen beter presteert en inzetbaar blijft.

Masterplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren?


Trento Engineering kan u helpen met het vertalen van deze doelstellingen naar een Masterplan. Een masterplan is de basis en een strategische toekomstschets van uw bedrijf(sonderdeel) of organisatie. Tijdens de ontwerpfase wordt het masterplan opgesteld door een Trento consultant in nauwe samenspraak met de organisatie.

Het masterplan is het fundament, gericht op uw strategische toekomstswens. Het beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om tot de gewenste strategie en uitvoering van uw organisatie te komen. Vanuit het masterplan kunnen we desgewenst voor u het plan van aanpak en het implementatieplan opstellen en uitvoeren.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord