NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

vacature Manager Kwaliteit in Noord Nederland

8D, FMEA, DFMEA
Archief

Overige informatie

Vacature Manager Kwaliteit in Noord Nederland

Functieomschrijving


Activiteiten

 • Adviseren van de directie over het door de onderneming te voeren en door de directie vast te stellen, kwaliteitsbeleid hierbij rekening houdend met de kwaliteitsnormen in de landen waarnaar wordt geëxporteerd.
 • Aan de hand van het vastgestelde kwaliteitsbeleid opstellen, invoeren en bewaken van procedures en normen.
 • Vastleggen ervan in het kwaliteitshandboek.
 • Beheren van kwaliteits- en procedurehandboeken.
 
Uitvoering
 • Bepalen van meet- en analysemethoden en te gebruiken gereedschappen.
 • Beoordelen van meet- en analyserapporten en in twijfelgevallen het laten controleren van metingen.
 • Beslissen over goed- of afkeur van producten.
 • Controleren door periodieke afdelings- en bedrijfsevaluaties
 • Beheren van alle in de onderneming gebruikte meetgereedschappen.
 • Zorgdragen voor een periodieke ijking en afstelling.
 • Garantie afhandeling en verzekeringszaken.
 • Opstellen en beoordelen van garantiecontracten alsmede het beheer.

Leidinggeven
Organiseren en coördineren van de werkzaamheden binnen de afdeling hetgeen onder meer betekent:
 • Regelen en indelen van de werkzaamheden.
 • Bewaken van de voortgang.
 • Toezien op naleving van procedures en voorschriften.
 • (laten) Plannen van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Geeft leiding aan 5 tot 7 medewerkers die werkzaam zijn als:
 • Kwaliteitscontroleur;
 • Laborant;
 • Administratief medewerkers.
 
Advisering
Adviseren van:
 • werkvoorbereiding en productieleiding over toe te passen meetmethode, te gebruiken meetgereedschappen, procesbeheersing systemen, foutmeldingsregistratiesysteem, de ontwikkeling van nieuwe producten en de productiemethoden.
 • productieleiding over opleidingen van de productiemedewerkers voor wat betreft kwaliteitsaangelegenheden.
 • verkoop bij het accepteren van orders, wat betreft kwaliteitsaspecten en over het behandelen en onderzoeken van klachten van klanten.
 • inkoop bij het selecteren van toeleveranciers, wat betreft inkoopspecificatie
 
Overige werkzaamheden
 • Het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij toeleveranciers.
 • Begeleiden van externe audits/ inspecties door klanten en vertegenwoordigers van keuringsinstanties.
 • Laten verzorgen van het archief van de kwaliteitsdienst.
 • Het uitvoeren van de monsterkeur. Indien er afwijkingen geconstateerd worden, uitzoeken hoe dit kan en een verbetertraject uitzetten met de afdeling Engineering en/of verkoop.
 • Het (laten) uitvoeren van tussentijdse ingangscontroles. Bewaken constante kwaliteit van onze leveranciers
Verantwoordelijkheden
 • Arbo en Milieu beleid.
 • nemen van initiatieven tot verbetering van kwaliteitsaspecten.
 • juist afhandelen van klachten
 • toezien op naleving van de voorschriften en procedures.
 • adviseren over en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid.
 • uitvoeren van audits bij toeleveranciers.
 
Bevoegdheden
 • Kwaliteitsprocessen dienen effectief en economisch verantwoord te zijn.
 • Is bij de uitvoering van de werkzaamheden gebonden aan de uitgangspunten van het ondernemingsbeleid en de internationale kwaliteitsnormen.
 • Analyseert en interpreteert kwaliteitsgegevens en neemt aan de hand hiervan beslissingen en adviseert (actie, maatregelen) hierover de directie en de desbetreffende afdeling.
 • Adviseert de directie over het door de onderneming te voeren en door de directie vast te stellen kwaliteitsbeleid, hierbij rekening houdend met de kwaliteitsnormen in de landen waarnaar wordt geëxporteerd.
 • Stelt, aan de hand van het vastgestelde kwaliteitsbeleid, procedures op en voert deze in. Bewaakt procedures en normen en legt deze vast in het kwaliteitshandboek.
 • Bepaalt meet- en analysemethoden en te gebruiken gereedschappen. Beslist over goed- of afkeur van producten. Voeren kwaliteitsaudits uit bij toeleveranciers.
 
Communicatie
Bespreken van …
Uitwisselen met …
 • Directie bij het adviseren over het te voeren kwaliteitsbeleid.
 • Leiding van de onderneming in verband met afstemming activiteiten en beleidsaspecten.
 • Medewerkers van de afdeling voor het geven van opdrachten, aanwijzingen en instructies.
 • Productieleiding over kwaliteitsproblemen, goed- en afkeur.
 • Afdelingen inkoop en verkoop over kwaliteitsaspecten.
 • Afnemers en toeleveranciers over klachten en kwaliteitsaspecten.
 • Gemeente, over milieu zaken.
 • Opstellen van kwaliteitshandboek
 
Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen
De Duitse en Engelse taal zijn vereist bij de/het:
 • Adviseren over het te voeren kwaliteitsbeleid.
 • Opstellen van kwaliteitshandboek.
 • Overleg over klachten ten aanzien van kwaliteit.
Profiel
 • Je hebt een afgerond HBO diploma, in de richting van Werktuigbouwkunde, Autotechniek of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring en bent praktisch ingesteld.
 • Kennis van FMEA, 8D methode en systematische procesbeheersingsmethoden en het kunnen lezen en interpreteren van tekeningen.
 • Kennis van Arbowet en relevante milieuwetgeving.
 • Ervaring met automotive is een pré.
 • Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.
 • Kennis van internationaal gangbare normen ISO 9001 en ISO 14001 of vergelijkbaar.

Vervul jij op korte termijn deze geweldige functie? Solliciteer dan via de groene solliciteer button en we nemen z.s.m. contact met je op! Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Lejla Mulic op +31(0)613134655.