Ondersteunen in quotatie fase voor lcd-modules

Marco werd ingehuurd om te ondersteunen in de quotatie fase voor lcd-modules voor een automotive OEM, hij vertelt hier graag wat meer over.

Het betrof een groot aantal varianten met een diversiteit aan innovaties, waarvoor geen capaciteit aanwezig was om de deadlines bij de klant te halen. De deadline niet halen betekende een gemiste kans op een gedeelte van een aantal zeer grote projecten. Deze quotatie fases bestonden uit verschillende rondes, waarbij de gewenste innovaties, het cosmetische design, selectie van leverancier en de prijs steeds definitiever werd. Mijn taken waren het modeleren van het niet cosmetische gedeelte (het technische lcd-gedeelte met diverse features) van de vele designs/innovaties en samen met een team de maakbaarheid en risico‘s beoordelen.

Daar het om vele varianten ging, was coördinatie zeer belangrijk. Het team dat hieraan werkte was multidisciplinair en multicultureel. Alleen al het mechanical designteam bestond uit 7 nationaliteiten (de klant niet meegeteld). De designs werden gemaakt in Creo en Catia 3D CAD software. De interne coördinatie hiervan is voor een gedeelte door ons verzorgt. Vanuit Trento-enginering zijn ook een 3-tal mechanical engineers geworven voor dit project, die na 1 jaar overgenomen konden worden door de opdrachtgever. Uiteindelijk is dit ook gebeurd en is het dienstverband van de 3 Trento engineers overgegaan in een dienstverband bij de opdrachtgever.

Een van de verwezenlijkte werkzaamheden was het parametrisch modelleren van 3 lcd-module designs/capacitieve buttons en proximity sensoren, die door simpele parametrische veranderingen snel te modificeren waren om in de vele varianten toegepast te worden. Ook het overzicht van het aantal verschillende designs en toegepaste innovaties behoorde tot een van mijn taken. Uiteindelijk was de opdrachtgever zeer tevreden over de verrichte werkzaamheden en is een gedeelte van de quotatie projecten ook daadwerkelijk overgegaan in orders voor de opdrachtgevers.

Vorige pagina