JIT Disponent in de voorserie JIS modules

Hans over zijn bijdrage aan het proces dat Audi doorliep om gebouwen en assemblagelijnen aan te passen zodat de productie van de Audi e-tron gerealisserd kon worden.

In 2017 is Audi Brussel gestart met de noodzakelijke veranderingen aan gebouwen en assemblagelijnen om de productie van de volledig elektrische auto, de Audi e-tron, te kunnen realiseren. Daarnaast was reeds eerder gestart met het vastleggen van de geselecteerde (toe)leveranciers van de diverse auto-onderdelen.

In september 2018 werd de serieproductie van de Audi e-tron gestart (SOP). Tot die tijd, de voorserieperiode, was mijn voornaamste taak de beschikbaarheid van de JIT inkooponderdelen te waarborgen; de juiste onderdelen op het juiste moment in de juiste volgorde (“Just In Sequence") op de juiste plaats te laten afleveren. De JIT modules waarvoor ik verantwoordelijk was waren de deurpanelen uit Tsjechië, de laser-labels uit Duitsland en deels de kabelbomen uit Tunesië.

In de voorserieperiode worden o.a. de leveranciers, de (logistiek) procedures en processen, verpakkingen (JIS) en het manuele (Excel) en digitale ordering systeem (EDI) “gemasseerd" om alle eventuele oneffenheden, onduidelijkheden, kwaliteitsissues, etc. opgelost te hebben voordat de serieproductie van start gaat. Hierin lag voornamelijk mijn uitdaging om dat op tijd en correct, zowel intern (Audi organisatie) als extern (leveranciers) te realiseren.

Een bijzonderheid c.q. aandachtpunten gedurende de voorserieperiode, waren de vele en soms acute (t.b.v. de “Presse-" en “Messe"-wagens) productaanpassingen vanuit de (interne) klanten wat goed gecoördineerd en op tijd gerealiseerd moest worden. De opvolging hiervan vergde veel en intensief overleg met de leveranciers. Naast dit dagelijks overleg nam ik ook deel aan het maandelijks projectoverleg met aanwezigheid van de leveranciers.

Tevens was ik betrokken bij de diverse logistieke audits, die plaatsvonden in /bij het “Sequenzierlager", een magazijn waar de JIT-modules omgepakt en in de juiste volgorde gereedgezet worden. Een JIT-module leverancier was verplicht om in nabijheid van de Audi productieplant een magazijn te hebben om de JIS aanleveringen te kunnen garanderen.

Na een succesvolle afronding van de voorserieperiode, waarbij de beschikbaarheid van de betreffende JIT modules in al zijn facetten was gewaarborgd, werd ik nog nauw betrokken bij het (op)volgen van de serieprocessen/-productie.

Vorige pagina