NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

Referentieprojecten

Hieronder enkele projectomschrijvingen van kleine en grote (deel)projecten, uitgevoerd door professionals van Trento Engineering.

Herindeling fabriekshal

Trento Engineering heeft een fabriekshal (2.500 m2) van een grote automotive organisatie opnieuw ingericht. Dit hebben wij gedaan met behulp van een intensieve samenwerking tussen alle verschillende belanghebbenden (management, productiemedewerkers, leveranciers etc.). Naast alle inrichtingswerkzaamheden mocht de dagelijkse dynamiek geen hinder ondervinden van deze herinrichting. Zowel de klant als Trento Engineering is bijzonder tevreden met de geboekte profits (o.a. een open en veilige werkplek, een reductie van 600 m2 en drie installaties kunnen verwijderen).

Grillmontage proces

De montage van een grill werd voorheen met de hand uitgevoerd, dit leidde tot lichamelijke klachten, kwaliteitsklachten en een niet gelimiteerde inbouw positie. Trento Engineering heeft met de productleverancier een manipulator ontwikkeld die een verbetering geeft naar ergonomie, inbouw locatie (BPU) en een verhoging van de inbouwkwaliteit (fit & finish) door gebruik te maken van een zelf-centrerend systeem. Voor het vastschroeven van de grill wordt nu gebruik gemaakt van een DC-tool om hiermee de verbinding (moment en aantal) te waarborgen. Tevens hebben wij soortgelijke manipulatoren later ook ontwikkeld voor een vijftal andere processen.

Total Productive Maintenance Verbetertraject

Trento Engineering heeft voor een food producent in Zuid-Nederland Total Productive Maintenance (vorm van productiviteitsverbetering) succesvol ingezet. In samenspraak met de opdrachtgever, technische dienst en productiemedewerkers zijn er KPI's vastgesteld. Tevens is er een Periodiek Onderhoud Beheersysteem (assetmanagement) opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast is er een organisatiestructuur opgezet voor de Technische Dienst (Werkvoorbereiding en Maintenenance Engineering). Het verbetertraject is verder ingezet en geborgd in de organisatie met behulp van verbeterteams- en methodes (o.a. Kaizen, 5S, 5W+1H).

Zowel Trento Engineering als de opdrachtgever waren zeer te spreken over de geboekte progressie. Het storingspercentage is verlaagd (vooraf gestelde doelstelling is behaald), de opvolging van de werkzaamheden vindt nu plaats binnen de norm, werknemers zijn bekend met de nieuwe werkmethode en nemen nu ook zelf initiatief! Kortom, alle neuzen staan nu in dezelde richting! Deze het bedrijfsresultaat alleen maar positief beïnvloeden.

Emballage ontwikkeling

Trento Engineering heeft voor een railway organisatie het productieproces van een omvormer (+/- 1.500 kg) vereenvoudigd. Normaliter worden bij onze opdrachtgever artikelen met een heftafel ondersteund, ge(de)monteerd en overgehesen. Bij deze nieuwe, aangepaste werkwijze wordt de omvormer (zowel leeg als vol) op een heftafel geplaatst waardoor er niet meer gehesen hoeft te worden. Het grote voordeel hiervan is productietijdsbesparing en er behoeft geen afzetting van het doorgaans drukke heftruckpad geplaatst te worden, waardoor er geen (indirecte) productieverstoring is. Trento Engineering is actief geweest met de emballage ontwikkeling en een medewerker van de opdrachtgever is bezig geweest met de heftafel. In samenwerking is men gekomen tot deze vereenvoudigde oplossing.

Montageproblemen EGR-klep

Eén van onze professionals liep tegen een probleem aan bij het monteren van een klep. Voorheen werd de klep met twee handen opgepakt door een productiemedewerker en moest deze handmatig en op gevoel in de juiste positie gebracht worden. Tijdens het vasthouden van de klep moest er handmatig door dezelfde productiemedewerker pakkingen en V- klemmen gepositioneerd en aangedraaid worden. Kortom, een omslachtig proces dat vaak niet de eerste keer goed verliep.

Onze professional heeft in samenwerking met de productiemedewerkers een steun ontwikkeld waarin de klep hangt. Met behulp van een beugel wordt de klep vastgeklemd en heeft de monteur beide handen vrij om veilig en gecontroleerd de eerder omschreven werkzaamheden te verrichten. Met behulp van deze ogenschijnlijk eenvoudige verbetering is de montagetijd gereduceerd met 75%. Daarnaast lopen is er geen takt-tijd overschrijding en werkt de medewerker in een gezondere werkhouding. De kwaliteit is sterk verbeterd door een hogere reproduceerbaarheid, kortere procestijd en niet te vergeten: blije gezichten onder de betrokkene medewerkers!

Re-Engineering Productieproces

Trento Engineering heeft voor een internationale, in Zuid-Europa gevestigde, automotive producent logistieke concepten ontwikkeld en geimplementeerd voor een bestaand productieproces. Deze nieuwe concepten zijjn gebaseerd op Total Quality Management (TQM), waarbij de focus ligt op procesverbetering (Lean & 5S implementatie). Het analyseren, herontwerpen en optimaliseren van het bestaande productieproces is daarbij gefocust op Lean Manufacturing/Toyota Production System. Resultaten zijn onder andere een nieuwe lay-out van de productiehal, een planning en besturing van interne goederenstromen en een nieuwe inrichting van de bestaande werkstations, inclusief nieuwe werkinstructies voor de medewerkers.

Kortom, een complexe maar zeer uitdagende opdracht, denk hierbij ook aan cultuurverschil, taalbarrières en verschillende meningen. Dit in samenwerking met onze opdrachtgever tot een succesvol project geleid.

Herindeling Shopfloor Layout en machinepark

Trento Engineering heeft voor een internationale organisatie bijgedragen aan de modernisering van de shopfloor layout en het machinepark.
Om te kunnen blijven voldoen aan de stijgende vraag waarmee het bedrijf te maken heeft en de groeiende diversiteit van het productaanbod hebben wij de actuele én toekomstige stockbehoefte in kaart gebracht. Een chronologische opsomming van de genomen stappen om dit doel te bereiken:
  • Visuele analyse van de huidige shopfloor-activiteit,
  • Koppelen van de shopfloor-activiteit aan de beschikbare data + actualisren van de beschikbare data,
  • Structureren van aangeleverde data en controle op consistentie,
  • Brondata ombouwen naar nieuwe database.

Resultaat:
Creëren van een parametrisch model ten behoeve van het herstructureren van de Assembly Layout om een optimale logistic flow te creëren, inclusief de mogelijkheid om alle denkbare situaties na de herstructurering van de shop op voorhand van de herstructurering inzichtelijk te krijgen met een duidelijke nadruk op het terugdringen van WIP. De aangeleverde data bestond uit een diversiteit van ongestructureerde BPCS bestanden. Het uiteindelijke resultaat is visueel gemaakt in een uitgebreid Excel dashboard.