NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

Stadler Rail AG - FLIRT

Trento Engineering is via haar medewerker, René Jongen, betrokken bij een belangrijk project voor StadlerRail AG. StadlerRail AG levert een trein, 58 stuks, genaamd FLIRT, aan de NS (NL). De productie startte medio 2015 en de oplevering en overdracht aan NS wordt medio 2016 verwacht. Engineering van de trein vindt plaats in Zwitserland, de productie/assemblage in Polen, NS is de Nederlandse afnemer en het onderhoud geschiedt door NedTrain. Met name de locatie Maastricht zal hierin een belangrijke rol spelen. Vanuit Stadler NL kwam het verzoek aan Trento Engineering tot het verzorgen van werkbeschrijvingen gericht op het onderhoud van deze treinen gebaseerd op ComTrack.

ComTrack
Gedurende het onderhoud van een trein worden op gezette tijden afhankelijk van de bedrijfstoestand onderdelen uitgewisseld. Onderdelen welke een revisie ondergaan worden wisseldelen genoemd. Wisseldelen krijgen bij inbouw een identificatie (ComTrack = componenten tracking) mee, een plaatje van aluminium of een speciale sticker welke voorzien is van een artikelcodenummer met serienummer en een datamatrix. Middels scannen van de matrix kan uitgemaakt worden welk artikel dit is. In een database wordt de onderhoudshistorie vastgelegd. De onderhoudshistorie dient na elke vorm van onderhoud/reparatie/revisie bijgewerkt te worden. Op deze wijze kan vastgelegd worden hoe de artikelen zich houden in levensduur en onderhoudskosten.

De ComTrack UID (unieke identificatie), wordt geproduceerd door NedTrain, in de vorm van stickers en aluminium plaatjes. De keuze welk onderdeel wel of niet wordt voorzien van ComTrack hangt o.a. af van de kostprijs van het artikel, de kostprijs van revisie of repartie etc. Gedurende de assemblage van de artikelen tijdens het bouwproces van de trein wordt ComTrack aangebracht conform werk instructies. Van de aangebrachte ComTrack identificatie wordt ook voor elk artikelnummer een werk instructie vervaardigd.

Het proces
Trento Engineering en met name René Jongen, zorgt voor de uitwerking, uitleg, begeleiding, bewaking en monitoring. Tevens is hij de vraagbaak voor de uitvoerende partij gedurende het productieproces. Kort en bondig René staat klaar voor alles wat optreedt aan onduidelijkheid, aanpassing in leveringen, wijzigingen aan artikelen, artikelcodes, wensen etc., in relatie tot ComTrack. Gezien het feit dat de assemblerende partij in Polen haar standplaats heeft, is een regelmatig verblijf in Polen noodzaak.

Onderhoud FLIRT door NedTrain
Het onderhoud gaat uitgevoerd worden door NedTrain, met name in Onderhoudsbedrijf Maastricht. Dit aan de hand van door Stadler Zwitserland te leveren instructies, de TASK‘s. Tevens levert Stadler de leveranciers documentatie waarin de details beschreven zijn. De TASK geeft onderhoudsinstructies gekoppeld aan een onderhoudsinterval uitgedrukt in dagen of km-trage of cyclus(bijv. aantal bewegingen van deuren) of gecombineerd voor wat het eerst van toepassing is. In de onderhoudsfilosofie van NedTrain is het noodzakelijk dat de monteur alle relevante informatie meteen beschikbaar heeft. Hiervoor is een aanvulling op de TASK‘s noodzakelijk.

Ervaren medewerkers van NedTrain combineren de informatie uit de TASK met die uit de leveranciers documentatie, waardoor als het ware een ‘verrijkte‘ TASK ontstaat. Na een zorgvuldige toetsing door verschillende disciplines binnen NedTrain wordt het resultaat in Zwitserland in een databank verwerkt en ook daar getoetst met in acht name van o.a. garantie eisen van leveranciers. Het ‘eindproduct‘ komt retour in een nieuwe opmaak met alle gewenste toevoegingen welke NedTrain hiertoe aangegeven heeft. Deze werkbeschrijving wordt dan door NedTrain gehanteerd gedurende de onderhoudswerkzaamheden als kennisbron. De communicatie tussen NedTrain, het Onderhoudsbedrijf Maastricht en Stadler Zwitserland ten aanzien van onderhoud is een belangrijke taak van onze Trento engineer. Vandaar dat ook een regelmatig verblijf in Zwitserland aan de orde is.


Geplaatst op: 30-05-2016


« Vorige pagina