NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

Van VAR naar modelovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR-verklaring vervallen en vervangen door de modelovereenkomst.
Dit betekent dat u als opdrachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden met een zzp‘er, een opdrachtovereenkomst dient voor te leggen aan de belastingdienst. Echter, u kunt ook gebruik maken van een door de belastingdienst opgestelde modelovereenkomst ( zie website belastingdienst). Wanneer u als opdrachtgever werkt volgens één van de modelovereenkomsten, weet u zeker dat er geen sprake is van loondienst en u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Om deze reden is het raadzaam om dergelijke modelovereenkomst te gebruiken, maar uiteraard niet verplicht. Daarnaast mag u ook een eigen overeenkomst opstellen en deze voorleggen aan de fiscus. Na goedkeuring is deze overeenkomst ook te gebruiken.

Buiten het opstellen van een overeenkomst zijn de feitelijke werkzaamheden en de arbeidsrelatie op de werkplek tijdens de uitvoering van de arbeid van belang. Het is belangrijk dat u en de desbetreffende zzp‘er de feitelijke arbeidsverhouding zo vorm geven dat er van een arbeidsovereenkomst geen sprake kan zijn. Om een arbeidsovereenkomst uit te kunnen sluiten dient minimaal één van de drie elementen (gezagsverhouding, loon, persoonlijke arbeid) van en arbeidsovereenkomst te ontbreken. De feitelijke werksituatie mag niet afwijken van de opgestelde modelovereenkomst, blijkt er namelijk toch sprake te zijn van deze drie elementen dan kunt u alsnog verantwoordelijk worden gesteld voor de consequenties.

Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode. In deze periode zal de belastingdienst niet controleren en repressief handhaven, behalve in de drie situaties zoals die in het transitieplan DBA worden genoemd. Zolang geen van die drie situaties zich voordoet, zal de Belastingdienst er tot 1 mei 2017 alleen op wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking en daarvoor geen aanslagen loonheffingen opleggen. Wanneer de implementatiefase is afgerond, zal worden gehandhaafd. Vanaf 1 mei 2017 moet er ofwel buiten dienstbetrekking worden gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Bij partijen die niet volgens de regels werken, zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen zal opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

U heeft dus nog even de tijd, maar zorg ervoor dat u uw werkwijze tijdig aangepast. Daarnaast is het van belang dat er niet alleen een modelovereenkomst wordt opgesteld, maar dat deze in de praktijk ook nageleefd wordt. Bij de VAR-verklaring lag het risico bij de zzp‘er, nu ligt het risico meer bij de werkgever.

Wat kunt u als opdrachtgever nu al doen:
• Inventariseer wie als zzp‘er bij uw organisatie werkt;
• Beoordeel bij welke zzp‘ers mogelijk twijfel is omtrent arbeidsrelatie;
• Onderneem actie bij de twijfelgevallen;
• Werk met nieuwe modelovereenkomsten. Stel deze zelf op of download een van de door belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten;
• Houd in gedachten dat de feitelijke werkzaamheden en arbeidsrelatie op de werkplek tijdens de uitvoering van belang zijn.

Heeft u twijfels en wenst u geen risico te lopen, laat dan uw zzp ‘er via Trento Engineering aan de slag gaan. Wij beschikken over de juiste modelovereenkomsten.


Geplaatst op: 25-05-2016


« Vorige pagina