NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

Samen op weg naar een zelflerende organisatie

Dat Trento Engineering van alle markten thuis is bewijst Joris Reckens, die actief is in een interessant project van Sekisui Alveo. In dit project staat de overgang naar een zelflerende organisatie centraal. Sekisui Alveo werd opgericht in 1971 en maakt sinds 1973 volledig deel uit van Sekisui Chemical Co. Ltd. (Japan), met productievestigingen in Australië, China, Europa, Japan, Zuid-Korea, Thailand en de USA. Sekisui Alveo, is één van de belangrijkste leveranciers van fysisch vertakte foams in Europa. Fysisch vertakte, betekent dat er tijdens het productieproces een inwendige verankering plaatsvindt, waardoor er een hoogwaardige foam ontstaat.

In 2015 werd besloten om de productievestiging in Wales te sluiten en de volledige productie naar Roermond over te hevelen. Dit proces, waarbij zowel het hele productgamma als een deel van het machinepark wordt overgebracht, moet afgerond zijn tegen 1 januari 2018. Doelstelling is om dit extra volume met een beperkte verhoging van de bestaande productiebezetting te kunnen produceren. Om dat te kunnen waarmaken, is er in Roermond beslist om over te gaan van een 5-daagse naar een 7-daagse werkweek, waarbij de 3 ervaren teams werden herverdeeld in 5 nieuwe teams. Door het aankomende volume, en het feit dat de marktvraag naar foam in stijgende lijn is, zullen er heel wat nieuwe operators in de teams worden ingepast. En nu vraagt u zich wellicht af, waarom een succesvol bedrijf, boordevol met ervaren en gemotiveerde medewerkers externe hulp zoekt.
Wel, door deze grote uitdaging, heeft het management beslist, dat een cultuurverandering zich opdringt om marktleider te blijven. De huidige organisatie gestoeld op product- en proceskennis, heeft in de nabije toekomst meer behoefte aan een proactieve organisatie. Er is gekozen om een General Production Manager aan te stellen, in de persoon van Joris Renckens, die direct in lijn deze taak opneemt, en die de aankomende veranderingen mee zal faciliteren.

Na een periode van stabilisatie, nodig voor de overgang van 3 naar 5 ploegen, zullen stappen gezet worden om een zelflerende organisatie op te zetten en om de productiekosten te verminderen. Voor de nieuwe werkwijzen is het belangrijk dat deze goed gedocumenteerd en uitgelegd worden. We dienen ons immers te realiseren dat het afleren van jarenlange gewoontes vele malen moeilijker is, dan iets nieuws aanleren. Mede hierdoor wordt er initieel gefocust op het motiveren, overtuigen, trainen en coachen van de leidinggevende lagen. Een groot deel van de opdracht van Joris bestaat dan ook in het structureren van de verandering. Het bepalen van de trainings- en coaching behoeften van de leidinggevenden die een sleutelpositie bekleden, is nodig voor het waarmaken van deze veranderingen op de werkvloer.
In een eerste fase betekent dit het ontwikkelen en invoeren van een gestructureerd opvolgsysteem, waarbij de bedrijfsdoelstellingen en budgetten worden vertaald naar een set van KPI‘s in alle lagen van de organisatie. Deze KPI‘s worden dagelijks gebruikt in dashboards per afdeling.

In een volgende fase worden een aantal lean principes in gang gezet, waarbij de focus ligt op het feit dat de organisatie zelf de principes omzet in werkbare tools. Dit houdt ook in dat een aantal werkprocessen aangepast worden, om volumeflexibiliteit en efficiëntie blijvend te kunnen combineren, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een showcase, een deel van een afdeling waar lean tools worden ontwikkeld en ingevoerd, en waar andere medewerkers kunnen leren van hun collega‘s. Zo worden de lean tools en technieken stelselmatig uitgerold in het hele bedrijf.

De uiteindelijke doelstelling is, om tegen 2018 een efficiënte fabriek te bekomen, die tot 30% meer produceert met een betere kwaliteit en minder kosten per ton. De tools en technieken die Joris gebruikt voor het behalen van de doelstellingen zijn niet zozeer van een technische aard, maar eerder teambuilding, ontwikkelen van individuen, het opvolgen van doelstellingen, structuren van processen, motiveren en overtuigen van medewerkers en het faciliteren en begeleiden bij de invoering van nieuwe methodes, technieken en principes.


Geplaatst op: 20-07-2016


« Vorige pagina