NL flag DE flag UK flag
Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Uitdagende projecten in complexe omgevingen!

Passie voor techniek!

Passie voor techniek!

Een carrière lang leren!

Een carrière lang leren!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Wij zetten onze klanten op het goede spoor!

Oog voor detail!

Oog voor detail!

Grootste robot ter wereld!

Sinds enkele maanden zijn Jo Vossen en Ruud van Loo, beiden namens Trento Engineering, de nieuwe gezichten binnen het IMJO contract (integraal meerjarig onderhoud contract) voor de drie stormvloedkeringen, Maeslantkering, Hartelkering en Hollandse IJsselkering.

De Maeslantkering is een primaire waterkering in de Nieuwe Waterweg en beschermt West-Nederland tegen overstromingen boven drie meter NAP (gemeten in Dordrecht). Met twee vakwerkarmen, qua dimensie de afmeting van de Eiffel toren, die hun oorsprong vinden in bolscharnieren en eindigen in een kerende wand van 22 meter hoog heeft Nederland er een recordhouder bij. De grootste robot ter wereld treedt geheel automatisch in werking bij hoge waterstanden en sluit alleen maar als het waterpeil behaald wordt. Een team van specialisten van Rijkswaterstaat en de dienstdoende onderhoudspartij zijn gedurende het hele proces aanwezig ter monitoring hiervan.

Om de werking van de keringen te kunnen borgen wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd op alle disciplines zoals elektrisch, werktuigbouwkundig en civiele installaties. De uitvoering en registratie valt onder het onderhoudscontract van IMJO en wordt uitgevoerd door de diverse BAM maatschappijen. Het beheren van het contract en de hierbij behorende processen is momenteel de verantwoording van Ruud. Alle reguliere inspecties, storingen en correctieve werkzaamheden worden door het team onder zijn leiding uitgevoerd en geanalyseerd. Het instant houden van een storingswachtdienst, het operationeel team, het uitvoeren van groot en klein onderhoud en reguliere inspecties zijn de kerntaken van het team. Hiermee moet de faalkans van de kering op een aanvaardbaar niveau gehouden worden.

Voor de grotere projecten is Jo binnen het VTW (Verzoek tot Technische Wijziging) team verantwoordelijk voor het aanbrengen van een nieuw meetsysteem alsmede het vervangen van no-breakvoedingen voor het besturings operating system . Het meetsysteem bewaakt honderden signalen van de hydromotoren, positioneert pompen alsmede de bewegingen van het locomobiel en de aandrijving van de keringmuur.
Om een project beheerst uit te voeren aan een waterkering moet er in een kort tijdsbestek veel werk verzet worden. Het zomerseizoen loopt van 15 april tot 1 oktober en alleen dan mogen projecten, waardoor de kering voor langere duur buiten werking is, uitgevoerd worden. Alle werkzaamheden binnen een project worden eerst in diverse documenten uitgeschreven en afgestemd met de beheerder van de kering. Het doel hiervan is om zo alle raakvlakken inzichtelijk te maken; wat betekenen de werkzaamheden voor de kering, overige werkzaamheden, overige uitvoerende partijen en met welke arbo-technische omstandigheden moet er rekening worden gehouden.

De jaarlijkse functioneringssluiting dient als eindtest voor de winter en vindt medio september plaats. Al het onderhoud en projecten zijn dan al opgeleverd en getest. Onder vaak grote belangstelling van publiek en genodigden sluit de Maeslantkering zijn deuren te samen met de schuiven van de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering. Altijd weer spectaculair om te zien en een kroon op een jaar hard werken voor droge voeten in Nederland.


Geplaatst op: 18-07-2016


« Vorige pagina